VIII Liceum Ogólnokształcące
Im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Aktualności

12.08.2020 // Ogłoszenia, Osiągnięcia, Rekrutacja do szkoły

REKRUTACJA

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

Klasa A
Klasy B i G
Klasy C i D
Klasa E
Klasa F

LISTY KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE


Klasa A
Klasy B i G
Klasy C i D
Klasa E
Klasa F

Czytaj więcej »
12.08.2020 // Bez kategorii, Na luzie, Rekrutacja do szkoły

Rekrutacja !

Wszystkich kandydatów, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych, zapraszamy do potwierdzania woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • deklaracje wyboru etyki; religii, wdż  link do formularza deklaracji
  • oświadczenie o zgodzie lub jej braku na rozpowszechnianie wizerunku link do formularza deklaracji
  • dwie podpisane fotografie 30x42mm
  • karta zdrowia

Dokumenty będzie można składać w dniach 13 sierpnia – 18 sierpnia 2020 roku (do godziny 15.00):

13 sierpnia (czwartek) w godz. 9:00 – 12:00
14 sierpnia (piątek) w godz. 9:00 – 12:00
17 sierpnia (poniedziałek) w godz. 9:00 – 12:00

18 sierpnia (wtorek) w godz. 10:00 – 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i  nie przyjętych do szkoły nastąpi w dniu 19 sierpnia 2020 r. (środa) do godz. 14.00.

Wyniki zostaną wywieszone w szkole oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.

Czytaj więcej »
10.08.2020 // Osiągnięcia

Rozdanie świadectw maturalnych

ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH w dn. 11 sierpnia 2020 r.
– procedury i terminy

W związku z epidemią COVID-19 odbiór świadectw maturalnych odbywać się będzie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Oto one:

1. MIEJSCE: wnęka na korytarzu na parterze oraz wnęka na korytarzu na I piętrze (nie sale lekcyjne!)

2. TERMINY:

WNĘKA NA PARTERZE:
wchodzimy – główną bramą frontową, od
strony ulicy Grzegórzeckiej
wychodzimy – drugą bramą frontową (obok
sklepiku i szatni) – do ogrodu
godz. klasa
8:30 3a
9:15 3b
10:00 3c
10:45 3d
11:30 3g
12:15 3h
13:00 3i
13:45 3m
WNĘKA NA I PIĘTRZE:
wchodzimy – tylnymi drzwiami obok sali
gimnastycznej, od strony parkingu
wychodzimy – tylnymi drzwiami obok sali
gimnastycznej, od strony parkingu
godz. absolwenci z ubiegłych lat
9.00 osoby o nazwiskach rozpoczynających się od litery: A, B, C, D
9.45 osoby o nazwiskach rozpoczynających się od litery: F, G, H, I, J, K
10.30 osoby o nazwiskach rozpoczynających się od litery: L, M, N, O, P, R
11.15 osoby o nazwiskach rozpoczynających się od litery: S, T, W, Z

3. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ:

– nie wolno gromadzić się w grupach przed szkołą (ustawiamy się w kolejkę do wejścia, zachowując od siebie 2-metrowe odstępy);

– mamy obowiązkowo usta i nos zakryte maseczką (a jeśli ze względów zdrowotnych jest to niemożliwe, to przyłbicą);

– drzwi szkoły będą otwarte oścież – nie dotykamy żadnych klamek;

– przy wejściu do szkoły obowiązkowo dezynfekujemy ręce – dozowniki z płynem odkażającym będą przygotowane na stolikach;

– odbierając świadectwo można – jeśli ktoś tego nie zrobił wcześniej – zostawić na stoliku książki dla biblioteki (do książki należy włożyć kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą);

– po odbiorze świadectwa nie wracamy z powrotem do drzwi wejściowych, tylko idziemy dalej – do drzwi przeznaczonych na wyjście (aby nie mijać się z innymi);

– opuszczamy teren szkoły, nie zatrzymując się i nie tworząc grup.

Świadectwa będą rozdawać pracownicy administracji, ale jeśli wychowawcy klas maturalnych są obecni w Krakowie i mają czas oraz chęć przyjechać do szkoły – bardzo serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej »

WŁADZE SZKOŁY

Dyrektor:
mgr Katarzyna Miezian
Zastępcy dyrektora:
mgr Anna Drwięga
mgr Marek Jeleń

Kontakt

VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
ul. Grzegórzecka 24, 31-531 Kraków.
tel. 124211571
e-mail: liceum@viii-lo.krakow.pl
Sekretariat liceum czynny jest w dni powszednie w godzinach 10:00-14:00