VIII Liceum Ogólnokształcące
Im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Kandydaci.

 

W roku szk. 2018/ 2019  w VIII LO zostanie utworzonych 6 klas pierwszych, po  27 uczniów w każdej. Będą to:

 

  • Trzy klasy (1a, 1b, 1c) z rozszerzonymi: biologią, chemią, matematyką

Jeśli pragniesz przygotować się do studiów medycznych (medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo) lub pokrewnych (kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria, ratownictwo medyczne, fizjoterapia) – powinieneś wybrać klasę o takim nachyleniu przedmiotowym. Chemia i matematyka pozwolą Ci rozumieć, opisywać, a kiedyś projektować zmiany w komórkach i tkankach żywych organizmów. Poznasz prawa rządzące naszym światem, metody modyfikacji i wywoływania pożądanych zmian w otoczeniu. Niezwykle skomplikowane procesy biochemiczne nauczysz się opisywać rachunkiem matematycznym. Znajomość tajników „królowej nauk” ułatwi modelowanie, tworzenie i opisywanie skomplikowanych struktur biologicznych. A jeśli te trzy przedmioty musisz zdać na maturze, by studiować na wymarzonej medycynie, to wybór tej klasy jest właściwy. Swoje pasje i zainteresowania możesz dodatkowo rozwijać w ramach zajęć kół przedmiotowych.

Przy rekrutacji do tych klas będą punktowane następujące przedmioty ze świadectwa gimnazjalnego:

– język polski

– matematyka

– biologia

– chemia

>> Pobierz siatkę godzin klas A, B, C  2018/19

 

  • Dwie klasy (1f, 1g) z rozszerzonymi: matematyką, fizyką, informatyką

Jeśli marzysz o studiach informatycznych, matematycznych, architekturze, budownictwie, automatyce, robotyce, transporcie lądowym lub morskim, astronomii, to właśnie ta klasa jest dla Ciebie. To klasa stworzona dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe na uniwersytetach, politechnikach i innych uczelniach technicznych. Dowiesz się, jak działa wiele prostych urządzeń: radio, faks, telefon, ale również tych bardziej skomplikowanych, jak antena satelitarna czy GPS, bez których nikt z nas nie potrafi się już obejść. Nauczysz się potwierdzać obserwowane zależności za pomocą metod statystycznych. Pozwoli Ci to odróżnić rzeczywiste wyniki od przypadkowej zbieżności. Na lekcjach informatyki poznasz różne aspekty tej dziedziny wiedzy. Jej tajniki ułatwią Ci opis przemian i analizę danych pomiarowych, ale również pokażą, jak tworzyć nowe narzędzia lub poprawiać i modelować już istniejące, by szybciej i dokładniej przetwarzać informacje. Swoje pasje i zainteresowania możesz dodatkowo rozwijać w ramach zajęć kół przedmiotowych.

Przy rekrutacji do tych klas będą punktowane następujące przedmioty ze świadectwa gimnazjalnego:

– język polski

– matematyka

– fizyka z astronomią

– informatyka

>>> Pobierz siatkę godzin klas F, G 2018/19

 

  • Jedna klasa (1i) z rozszerzonymi: geografią, wiedzą o społeczeństwie, matematyką

Interesujesz się przyczynami i przejawami różnych kwestii społecznych, sposobami zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów społecznych, instrumentami prawnymi i finansowymi polityki społecznej, funkcjonowaniem instytucji sfery społecznej? Planujesz kontynuowanie nauki na kierunkach typu stosunki międzynarodowe, europeistyka, nauki polityczne, ekonomia? Jeśli tak,  wybierz tę klasę. Oferuje wszechstronne przygotowanie w zakresie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Jeśli dodatkowo będziesz uczył się języków, to możliwości osiągnięcia sukcesu są bardzo duże. Uczniowie tej klasy są zapraszani na wykłady  i ćwiczenia prowadzone  przez pracowników naukowych i doktorantów Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Pomoże Ci to zdobyć szeroką wiedzę na temat Europy, społeczeństwa obywatelskiego, globalizacji, integracji europejskiej z zachowaniem odrębności regionalnej. Uczestnicząc w projektach międzynarodowych, takich jak Erasmus+, nauczysz się współpracować i komunikować z przedstawicielami innych kultur. Zdobyta wiedza i świadomość europejska uzupełnione doświadczeniem i nabytymi kompetencjami międzykulturowymi umożliwią Ci w przyszłości aktywną działalność na arenie międzynarodowej. Jeśli masz zdolności językowe, chętnie pracujesz przy komputerze, jesteś otwarty na kontakty z rówieśnikami za granicą, lubisz wyjazdy i przygody, a przy tym masz ciekawe pomysły, zapraszamy Cię do tej klasy kompetencji międzykulturowych. Swoje pasje i zainteresowania możesz dodatkowo rozwijać w ramach zajęć kół przedmiotowych.

W I semestrze klasy trzeciej o tym profilu Okręgowa Izba Radców Prawnych realizuje program zajęć z edukacji prawnej Pro publico bono w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo dla uczniów, którzy zamierzają zdawać na maturze Wiedzę o społeczeństwie, a następnie studiować prawo i administrację lub ekonomię.

Przy rekrutacji do tej klasy będą punktowane następujące przedmioty ze świadectwa gimnazjalnego:

– język polski

– matematyka

– historia

– geografia

>>> Pobierz siatkę godzin klasy I 2018/19

 

****************************************************

>>Artykuł Bożeny Cudak – nauczyciela j. niemieckiego o edukacji międzykulturowej w VIII LO

>>inne artykuły o tej tematyce na stronie dwumiesięcznika edukacyjnego „Refleksje”

DSD II

Niezależnie od tego, który profil klasy wybierzesz, pamiętaj, że w naszej szkole możesz również kontynuować intensywną naukę języka niemieckiego w rozszerzonym zakresie, zakończoną w klasie III przystąpieniem do egzaminu DSD II. Pozwoli Ci to uzyskać Certyfikat Języka Niemieckiego na poziomie C1 lub B2. Nauczanie tego języka odbywa się w grupach międzyoddziałowych, w znacząco zwiększonym wymiarze godzin w stosunku do innych języków.

Weź to pod uwagę, jeżeli planujesz studia na takich kierunkach, jak europeistyka, stosunki międzynarodowe, niemcoznawstwo, politologia i turystyka, studia za granicą (przede wszystkim w krajach niemieckojęzycznych), pracę w międzynarodowej instytucji bądź po prostu pracę i życie za granicą.

 

JĘZYKI  OBCE  NAUCZANE  W VIII LO:

We wszystkich klasach naszej szkoły, niezależnie od profilu, pierwszym i najważniejszym językiem obcym jest angielski. Naucza się go w grupach liczących po kilkanaście osób, a dobór do grup uzależniony jest od stopnia zaawansowania.

Drugi język obcy uczeń wybiera sam, wskazując go podczas rekrutacji. Ma do wyboru:

– język niemiecki – dla kontynuujących naukę z gimnazjum,

– język niemiecki rozszerzony, przygotowujący do egzaminu DSD II – dla zaawansowanych,

– język francuski – dla początkujących,

– język włoski – dla początkujących.

WŁADZE SZKOŁY

Dyrektor:
mgr Katarzyna Miezian
Zastępcy dyrektora:
mgr Anna Drwięga
mgr Marek Jeleń

Kontakt

VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
ul. Grzegórzecka 24
31-531 Kraków
tel. 124211571
e-mail: liceum@viii-lo.krakow.pl
Sekretariat liceum czynny jest w dni powszednie w godzinach 8:00-17:00