VIII Liceum Ogólnokształcące
Im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Informacje o szkole

Adres:
ulica GRZEGÓRZECKA 24
31-531 Kraków

Strona WWW:
http://www.viii-lo.krakow.pl
Adres e-mail:
liceum@viii-lo.krakow.pl
Telefon: 124211571
Fax: 124211571

Dyrektor: Katarzyna Miezian

Wicedyrektorzy:

 • ds. dydaktyki i organizacji nauczania – Anna Drwięga
 • ds. jakości pracy szkoły – Marek Jeleń

Opis:

VIII LO – „Ósemka” – „Wyspiański” – „Szkoła sukcesu” – to wyjątkowa atmosfera, wysoki poziom nauczania, różnorodna i nowoczesna oferta edukacyjna, bezpieczeństwo, profesjonalna kadra pedagogiczna oraz ciekawe propozycje oddziaływań wychowawczych. Uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego uzyskują wysokie wyniki, znacznie przekraczające średnie wyniki w Małopolsce. Liceum osiąga najwyższy poziom zdawalności egzaminów maturalnych. W rankingach małopolskich liceów organizowanych przez Gazetę Wyborczą od lat zajmujemy wysokie lokaty.

W 2019 r. w rankingu Perspektyw szkoła kolejny raz zdobyła złotą tarczę. Liceum przoduje we współzawodnictwie sportowym krakowskich szkół ponadgimnazjalnych we wszystkich dyscyplinach sportowych. W klasyfikacji generalnej Krakowskiej Olimpiady Młodzieży VIII LO wielokrotnie zdobywało I miejsce. Liceum jest Szkołą Partnerską Republiki Federalnej Niemiec. Jest Szkołą Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego. Wszystkie klasy matematyczne są objęte patronatem AGH lub Instytutu Fizyki UJ. Szkoła podpisała umowy o współpracy z UJ, AGH, UE, WSZiB. Liceum jest Małopolskim Centrum Egzaminacyjnym DSD II.

Wolontariat: W liceum działa prężnie Szkolne Koło Wolontariatu. Już kilkunastu uczniów posiada tytuł laureata konkursu organizowanego corocznie przez Radę Miasta Krakowa – Ośmiu Wspaniałych. Mamy również zwycięzcę konkursu ogólnopolskiego, który uzyskał tytuł: Magister Akademii Aktywności w kategorii: najlepszy wolontariusz.

Osiągnięcia dydaktyczne: Wielu uczniów zdobywa tytuły finalistów lub laureatów międzyszkolnych i krajowych konkursów przedmiotowych, zostaje finalistami i laureatami Olimpiady o Indeks AGH, UJ, PK.

Corocznie mamy stypendystów Edukacyjnej Fundacji im Romana Czerneckiego. W tym roku jest to 12 uczniów z klas I-III. Ten program stypendialny jest skierowany do absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy mają dobre lub rokujące wyniki w nauce. EFC finansuje corocznie co najmniej 80 stypendiów w renomowanych liceach i technikach na terenie Polski. W Krakowie tym programem objęci są uzdolnieni uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego, VIII Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Łączności.

Kadra: Rada Pedagogiczna liczy 65 nauczycieli, w tym zdecydowana większość nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, szkolna administracja i obsługa liczy 15 pracowników. W 24 oddziałach uczy się obecnie 720 uczniów. W rekrutacji 2018 najniższa liczba punktów uprawniających do przyjęcia  wynosiła 164 na 200 możliwych.

Tradycje szkoły: ślubowanie uczniów klas pierwszych na Skałce przy sarkofagu patrona liceum Stanisława Wyspiańskiego, obchody rocznicy odzyskania Niepodległości, spotkania społeczności szkolnej z okazji Świąt Bożego Narodzenia, sejmiki uczniowskie, Artystyczne Spotkania Ósemki, dni przedmiotowe, wybory prezydenta liceum, szkolne debaty wyborcze, symulacje wyborów parlamentarnych i prezydenckich w ramach programu „Młodzi Głosują”, debaty oksfordzkie, „śpiewające” lekcje historii, akcje charytatywne itp.

Baza szkoły: Liceum posiada 27 sal lekcyjnych, na 4 kondygnacjach, aulę, bibliotekę, szatnie uczniowskie, liczne pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i tablice multimedialne, w tym salę do nauczania języka niemieckiego w zakresie programu DSD II.

Obiekty sportowe: sala gimnastyczna z szatnią,  nowoczesny kompleks boisk sportowych (sztuczna trawa, bieżnia tartanowa), siłownia na wolnym powietrzu (tzw. zielona sala gimnastyczna).

Opieka medyczna: higienistka szkolna na ¾ etatu.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna: pedagog i psycholog zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin.

Dostęp do Internetu: 2 nowoczesne pracownie komputerowe, światłowodowy dostęp do Internetu, bezprzewodowa sieć szkolna.

Wyżywienie: barek i sklepik szkolny.

Internat: Uczniowie mogą korzystać z internatów przy ulicach: Rzeźniczej, Ułanów, Focha, Grochowej.

Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe zajęcia sportowe, turystyczne oraz teatru i chóru szkolnego.

Chór szkolny:

„Canticum Canticorum” – chór VIII LO został założony w roku szkolnym 2010/2011 przez chórmistrz Małgorzatę Mazur. Z chórem pracuje również akompaniatorka Barbara Hawling –Hyczkiewicz. Chór uświetnia swoimi występami uroczystości szkolne oraz koncertuje z różnorodnym repertuarem w Instytucjach Kultury, muzeach i kościołach krakowskich. Bierze udział w licznych konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych, gdzie zajmuje czołowe miejsca, np. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chóralny  „Cançó Mediterrània”,   Lloret de Mar – Barcelona 2013, gdzie otrzymał w kategorii Muzyka Sakralna – Złoty Dyplom, w kategorii Muzyka Katalońska – Srebrny Dyplom, w kategorii Folklor – Brązowy Dyplom itd.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ

Stowarzyszenie Absolwentów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie „Ósemka” to prężnie działająca i rozwijająca się organizacja, która została powołana do życia 9 czerwca 2011 roku i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia. Jej celem jest przede wszystkim integracja środowiska absolwenckiego oraz kultywowanie tradycji VIII LO. Działalność Stowarzyszenia skupia się na aktywnym uczestnictwie w życiu szkoły, jego przedstawiciele są obecni na wszystkich ważnych dla Liceum wydarzeniach. Stowarzyszenie jest organizatorem wielu projektów, między innymi szkoleń z zakresu umiejętności miękkich dla posłów na Sejmiku VIII LO oraz Zjazdu i Balu Absolwentów.

Historia:

Z historią VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie zapoznasz się na stronie: http://www.viii-lo.krakow.pl/historia-szkoly/

Mocne strony szkoły:

 • poziom nauczania gwarantujący naszym absolwentom sukces na dalszym etapie kształcenia;
 • wysokie wyniki egzaminów i EWD;
 • ciekawa oferta dydaktyczna;
 • programy autorskie: edukacyjne i wychowawcze oraz ciekawe profile klas;
 • współpraca z uczelniami wyższymi;
 • dobre warunki do nauki: wyposażenie pracowni przedmiotowych;
 • zajęcia dodatkowe umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia;
 • sprawiedliwy system oceniania;
 • doświadczona i kompetentna kadra pedagogiczna;
 • miła i przyjazna atmosfera;
 • życzliwość kadry kierowniczej, nauczycieli.

WŁADZE SZKOŁY

Dyrektor:
mgr Katarzyna Miezian
Zastępcy dyrektora:
mgr Anna Drwięga
mgr Marek Jeleń

Kontakt

VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
ul. Grzegórzecka 24, 31-531 Kraków.
tel. 124211571
e-mail: liceum@viii-lo.krakow.pl
Sekretariat liceum czynny jest w dni powszednie w godzinach 8:00-17:00