VIII Liceum Ogólnokształcące
Im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Małopolska Chmura Edukacyjna

Od tego roku nasza szkoła realizuje ogromny projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” dofinansowany przez Unię Europejską.

Dzięki niemu mamy możliwość organizacji on line zajęć/lekcji przy współpracy z krakowskimi uczelniami.

 

 

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0097/18-00

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu:  369 865,79  zł

Kwota dofinasowania:  351 043,06  zł (trzysta pięćdziesiąt jeden czterdzieści trzy zł 06/100)

Realizatorzy projektu:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na  Groblach 9. (tel. 012 422-96-79)

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9. (tel. 012 633-73-92)

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6.(tel. 012 648 42 76)

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12. (tel. 012 422 92 31)

VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego (tel. 012 637 42 91)

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24. (tel. 012 421 15 71)

X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8. (tel. 012 633 11 97)

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44. (tel. 012 422 32 20)

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie, ul. Monte Casino 31. (tel. 012 269 15 57)

Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16. (tel. 012 644 50 19)

Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej  im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235. (tel. 012 637 46 69)

Zespół Szkół Mechanicznych im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5. (tel. 012 422 64 43)

 

W biurze projektu (oraz u pozostałych realizatorów): Ułanów 9, 31-450 Kraków – dostępny regulamin i  wszystkie dokumenty projektowe.

 

WŁADZE SZKOŁY

Dyrektor:
mgr Katarzyna Miezian
Zastępcy dyrektora:
mgr Anna Drwięga
mgr Marek Jeleń

Kontakt

VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
ul. Grzegórzecka 24
31-531 Kraków
tel. 124211571
e-mail: liceum@viii-lo.krakow.pl
Sekretariat liceum czynny jest w dni powszednie w godzinach 8:00-17:00