VIII Liceum Ogólnokształcące
Im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

O szkole

Kiedy Grzegórzki były jeszcze peryferyjną, robotniczą dzielnicą Krakowa, a przez ulicę Grzegórzecką przejeżdżał tylko jeden tramwaj – „siódemka” – dowożący robotników do zakładów im. S. Szadkowskiego, honorowy komitet budowy szkoły, na którego czele stanął znany wówczas miejscowy działacz społeczny Józef Kuźmiński, wybrał jako miejsce na nową szkołę średnią parcelę przy ulicy Grzegórzeckiej 24. Wsparcia pomysłodawcom budowy liceum ogólnokształcącego dla dzielnicy Kraków – Grzegórzki udzielił sam ówczesny premier PRL – Józef Cyrankiewicz. Autorem projektu gmachu liceum był inż. Józef Gołąb, twórca wielu obiektów w Krakowie m. in. Collegium Paderevianum UJ.

Wstępne prace przy wznoszeniu budynku trwały już od 1954 roku. 20 lutego 1955 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego i podpisanie aktu erekcyjnego. Dokument ten przechowywany jest w archiwum szkoły. Podpisali go: ówczesny premier PRL – Józef Cyrankiewicz, kierownik Wojewódzkiego Wydziału Oświaty – kurator Dominik Gnoiński i przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły – Józef Kuźmiński. Ponieważ ze względów technicznych nie udało się ukończyć budowy w zaplanowanym wcześniej terminie, nowe krakowskie liceum rozpoczęło swój pierwszy rok szkolny – 1955/56 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 38 przy ulicy Żółkiewskiego. W styczniu 1956 roku budynek przy ulicy Grzegórzeckiej został oddany do użytku pierwszych uczniów i nauczycieli. Został wtedy nazwany zgodnie z kolejnością powstawania, XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Jego pierwszym dyrektorem został Włodzimierz Żytyński.

STATUT_2015

WŁADZE SZKOŁY

Dyrektor:
mgr Katarzyna Miezian
Zastępcy dyrektora:
mgr Anna Drwięga
mgr Marek Jeleń

Kontakt

VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
ul. Grzegórzecka 24
31-531 Kraków
tel. 124211571
e-mail: liceum@viii-lo.krakow.pl