VIII Liceum Ogólnokształcące
Im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Ważne komunikaty

20.08.2020 //

Zarezerwuj boisko on-line.

VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie od roku szkolnego 2020/2021 umożliwia rezerwację online sali gimnastycznej i boisk zewnętrznych.
Link do rezerwacji online boisk szkolnych:
https://app.ballsquad.pl/#/court-bs/179/view

14.01.2020 //

Wynajem boiska.

W sprawie wynajęcia szkolnego boiska można kontaktować się z sekretariatem szkoły, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerami telefonu 12 421 15 71 lub 12 421 14 21.

Spotkania z rodzicami

08.09.20 //

Zebranie organizacyjne

17.30 - 19.00
Zapraszamy Rodziców / Opiekunów prawnych uczniów klas II i III w obecnym roku szkolnym, na zebranie organizacyjne.

Szczęśliwy numerek

10

Losowanie szczęśliwego numerka odbywa się od poniedziałku do piątku o godzinie drugiej w nocy.

Aktualności

03.08.2020 // Ogłoszenia, Osiągnięcia

Konkurs na Dyrektora VIII LO rozstrzygnięty!

Uprzejmie informuję, że dziś (3.08.2020 r.) odbył się konkurs na dyrektora VIII LO. Z naszego grona startowała w nim jedna osoba – Pani wicedyr. Anna Drwięga – i wygrała go w pięknym stylu.

Ogromnie się cieszę, że będę mogła przekazać szkołę w tak dobre i kompetentne ręce. Serdecznie nowej Pani Dyrektor gratuluję i wraz z moim drugim wicedyrektorem – Panem Markiem Jeleniem – życzymy nowej Ekipie Zarządzającej „Ósemką” wszystkiego najlepszego!

 

Katarzyna Miezian

Dyrektor VIII LO

 

Czytaj więcej »
15.06.2020 // Na luzie, Rekrutacja do Liceum

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie:

https://krakow.e-omikron.pl/

 

W systemie rekrutacyjnym kandydaci mogą zapoznać się z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji oraz wypełnić Wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek rekrutacyjny).

Terminarz rekrutacji:

I

W dniach 15 czerwca – 10 lipca 2020 roku (do godziny 15.00) można składać wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej naszej szkoły. Muszą to zrobić wszyscy kandydaci, dla których  VIII Liceum jest szkołą pierwszego wyboru.

Z uwagi za zagrożenie epidemiczne istnieje możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej (podstawa prawna:  § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późniejszymi zmianami).

Zachęcamy kandydatów do skorzystania z tej formy składania wniosków o przyjęcie do naszej szkoły.

Utworzyliśmy konto poczty elektronicznej, które przeznaczone jest do wszystkich kontaktów związanych z rekrutacją:

rekrutacja@viii-lo.krakow.pl

Prosimy o przesyłanie na ten adres skanów lub czytelnych fotografii wniosków o przyjęcie do szkoły, zapisanych jako załączniki (wnioski muszą być wcześniej wypełnione w systemie rekrutacyjnym Omikron a następnie podpisane przez kandydata  oraz  jego rodziców lub prawnych opiekunów). W przypadku zaznaczenia we wniosku dodatkowych kryteriów należy dołączyć stosowny dokument lub oświadczenie.

W temacie e-mail proszę wpisać imię i nazwisko kandydata oraz informację, czego dotyczy np. wniosek, zapytanie, świadectwo…

Kontakt z przedstawicielem Komisji Rekrutacyjnej jest  możliwy  w środy w godz. 10:00­ – 13:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  (12  421 15 71).                                                                                                                                       II

W dniach 26 czerwca – 10 lipca 2020 roku (do godziny 15.00) należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Zachęcamy, aby zrobić to w formie elektronicznej – skany lub czytelne fotografie obu stron świadectwa prosimy przesłać na podany wyżej adres mailowy.

III

W dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2020 roku (do godziny 15.00) należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zachęcamy, aby zrobić to drogą elektroniczną.

W tych dniach istnieje także możliwość zmiany przez Kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje. Prośbę wraz z konkretną informacją na czym ta zmiana ma polegać można przekazać drogą elektroniczną.

IV

W dniu 12 sierpnia 2020 roku nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

Wyniki zostaną wywieszone w szkole oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.

 

V

Wszystkich kandydatów, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych, zapraszamy do potwierdzania woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • deklaracje wyboru etyki; religii, wdż
  • oświadczenie o zgodzie lub jej braku na rozpowszechnianie wizerunku
  • dwie podpisane fotografie 30x42mm
  • karta zdrowia

Dokumenty będzie można składać w dniach 13 sierpnia – 18 sierpnia 2020 roku (do godziny 15.00):

13 sierpnia (czwartek) w godz. 9:00 – 12:00
14 sierpnia (piątek) w godz. 9:00 – 12:00
17 sierpnia (poniedziałek) w godz. 9:00 – 12:00

18 sierpnia (wtorek) w godz. 10:00 – 15:00

VI

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i  nie przyjętych do szkoły nastąpi w dniu 19 sierpnia 2020 r. (środa) do godz. 14.00.

Wyniki zostaną wywieszone w szkole oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.

 

Czytaj więcej »

WŁADZE SZKOŁY

Dyrektor: mgr Anna Drwięga
Zastępcy dyrektora:
mgr Agnieszka Liszowska
mgr Maria Kot

Kontakt

VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
ul. Grzegórzecka 24, 31-531 Kraków.
Sekretariat: tel. 124211571, 124211421
Psycholog/pedagog: tel. 124211571 *121
e-mail: liceum@viii-lo.krakow.pl
Sekretariat liceum czynny jest w dni powszednie w godzinach 8:00-15:30