Logo DSD DSD II w VIII LO w Krakowie

Czym jest DSD II i jakie daje szanse ?

Jest to egzamin opracowywany w ścisłej współpracy z ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen).

Jest on egzaminem państwowym opartym o standardy europejskie (Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen).

Jest on egzaminem dwupoziomowym:

  • DSD I A2-B1, zdawany na poziomie gimnazjum
  • DSD II B2-C1, zdawany na poziomie liceum

Jest on przewidziany dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się j.niemieckiego już wcześniej. Warunkiem niezbędnym do kontynuowania nauki, w klasach przygotowywujących do egzaminu DSD II jest oprócz obowiązkowych testów kompetencji egzamin wstępny z j.niemieckiego.

Uczniowie chcący zdawać egzamin DSD II w liceach ogólnokształcących uczęszczają do klas z poszerzonym profilem j.niemieckiego w szkołach mających uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu DSD II (między innymi VIII LO w Krakowie).

Jest on egzaminem dla "całej klasy lub grupy"! Do tego egzaminu nie mogą przystąpić uczniowie, którzy chcieliby się do niego przygotowywać indywidualnie!

Egzaminy do DSD II odbywają się w publicznych szkołach średnich danego kraju, które spełniają pewne warunki i są wspierane przez stronę niemiecką.

Egzamin DSD II przeprowadza się na półkuli północnej raz w roku. Dla całej półkuli północnej Centralna Komisja Egzaminacyjna w Berlinie ustala jeden termin egzaminu.

VIII LO jest Centrum Egzaminacyjnym egzaminu DSD II. W 1997 dyrektor Zdzisław Kusztal zdecydował się na wdrożenie programu DSD w VIII LO

Do egzaminu mogą być dopuszczeni tylko uczniowie, którzy realizują naukę języka niemieckiego w szkołach z programem DSD. W całym cyklu musi zostać zrealizowane 1200/1500 godzin nauki j.niemieckiego.

Dyplom DSD II jest "świadectwem znajomości języka niemieckiego, niezbędnym dla podjęcia studiów wyższych w Niemczech."

Z egzaminem DSD II i polską maturą można podjąć studia na każdym kierunku w Niemczech.

Dyplom może być również przydatny dla studentów polskich uczelni, którzy będą chcieli i mieli możliwość wyjechać na stypendium do Niemiec.

Absolwent DSD II zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

Egzamin DSD II przeprowadza się co roku na całym świecie.

Znajomość j.niemieckiego wymagana na egzaminie DSD II odpowiada poziomowi B2/C1 Wspólnej Europejskiej Ramy Referencyjnej.

Egzamin DSD II składa się z części pisemnej i części ustnej.

O przyznaniu dyplomów egzaminu DSD II decyduje Komisja Centralna w Berlinie.