Certyfikat “Szkoły odpowiedzialnej cyfrowo”

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo. Jest to projekt badawczy dotyczący poczucia własnej wartości i sprawczości, który powstał z inicjatywy Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską we współpracy z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg.
Badanie było wielowymiarowe i miało na celu globalne spojrzenie na kondycję psychiczną młodzieży w Polsce. Na kogo młodzi ludzie mogą liczyć w kryzysowej sytuacji? Do kogo by się zwrócili po pomoc? To próba znalezienia odpowiedzi na te pytania i pogłębienie wiedzy o faktycznych problemach psychicznych młodych ludzi. Uczestnikami badania byli uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w wieku 10-19 lat zarówno z dużych miast jak i małych miejscowości z każdego krańca Polski.
Opracowane wyniki mają posłużyć do stworzenia kompleksowej oferty edukacyjnej, z konkretnymi narzędziami dla dzieci i rodziców oraz nauczycieli.