Adres:

ul. GRZEGÓRZECKA 24
31-531 Kraków

Strony WWW:

https://www.viii-lo.krakow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej szkoły

Nasze szkoły

Adresy e-mail:

lo8@mjo.krakow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – ePUAP

Telefon:  124211421, 124211571

Fax:    124211571

Dyrektor: Maria Kot

Wicedyrektorzy:

 • Agnieszka Liszowska 
 • Tomasz Jędrychowski

Opis:

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego jest szkołą publiczną o 4-letnim cyklu kształcenia na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej. Rok szkolny 2023/2024 jest 68 rokiem działalności Liceum.

VIII LO – „Ósemka” – „Wyspiański” – „Szkoła sukcesu” – to wyjątkowa atmosfera, wysoki poziom nauczania, różnorodna i nowoczesna oferta edukacyjna, bezpieczeństwo, profesjonalna kadra pedagogiczna oraz ciekawe propozycje oddziaływań wychowawczych. Uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego uzyskują wysokie wyniki znacznie przekraczające średnie wyniki w Małopolsce. Liceum osiąga najwyższy poziom zdawalności egzaminów maturalnych. W rankingach małopolskich liceów organizowanych przez Gazetę Wyborczą od lat zajmujemy wysokie lokaty.

W rankingu Perspektyw szkoła od wielu lat zdobywa złotą tarczę. Liceum przoduje we współzawodnictwie sportowym krakowskich szkół średnich we wszystkich dyscyplinach sportowych. W klasyfikacji generalnej Krakowskiej Olimpiady Młodzieży VIII LO zdobywa czołowe  miejsca. Liceum jest Szkołą Partnerską Republiki Federalnej Niemiec. Jest Szkołą Ćwiczeń Uniwersytetu KEN. Wszystkie klasy matematyczne są objęte patronatem AGH lub Instytutu Fizyki UJ. Szkoła podpisała umowy o współpracy z UJ, AGH, UE, UR, WSZiB. Szkoła jest Małopolskim Centrum Egzaminacyjnym DSD II.  Od 25 lat szkoła uczestniczy w programie UE Socrates / Comenius / Erasmus+, prowadzi liczne wymiany uczniów z partnerskimi szkołami europejskimi. 

Wolontariat:

W liceum działa prężnie Szkolne Koło Wolontariatu. Wielu uczniów posiada tytuł laureata konkursu organizowanego corocznie przez Radę Miasta Krakowa – Ośmiu Wspaniałych. Mamy również zwycięzcę konkursu ogólnopolskiego, który uzyskał tytuł: Magister Akademii Aktywności w kategorii: najlepszy wolontariusz.

Osiągnięcia dydaktyczne: Wielu uczniów zdobywa tytuły finalistów lub laureatów międzyszkolnych i krajowych konkursów przedmiotowych, zostaje finalistami i laureatami Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, UJ, PK.

Kadra:

Rada Pedagogiczna liczy 69 nauczycieli, w tym zdecydowana większość nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, szkolna administracja i obsługa 17 pracowników. W 26 klasach uczy się obecnie  717 uczniów. Średnia liczba punktów dla przyjętych wynosi od kilku lat ok. 160 na 200 możliwych.

Nauka w systemie jednozmianowym, od godz. 7:30 do 16:00.

Tradycje szkoły:

– ślubowanie uczniów klas pierwszych na Skałce przy sarkofagu patrona liceum Stanisława Wyspiańskiego,

 • obchody rocznicy odzyskania Niepodległości,
 • spotkania społeczności szkolnej z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych,
 • sejmiki uczniowskie,
 • Artystyczne Spotkania Ósemki,
 • dni przedmiotowe,
 • wybory Prezydenta liceum,
 • szkolne debaty wyborcze,
 • symulacje wyborów parlamentarnych i prezydenckich w ramach programu „Młodzi Głosują”,
 • debaty oksfordzkie
 • „śpiewające” lekcje historii,
 • akcje charytatywne,
 • akcje krwiodawstwa, itp.

Baza szkoły:

Liceum posiada 27 sal lekcyjnych, na 4 kondygnacjach, aulę, bibliotekę, szatnie uczniowskie, sklepik, liczne pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i tablice multimedialne, w tym salę do nauczania języka niemieckiego w zakresie programu DSD II. 

Obiekty sportowe:

 • oddana do użytku w maju 2024 r. Hala sportowa
 • sala gimnastyczna z szatnią,
 • siłownia,
 • nowoczesny kompleks boisk sportowych (sztuczna trawa, bieżnia tartanowa) i siłownią na wolnym powietrzu (tzw. zielona sala gimnastyczna).

Opieka medyczna:

higienistka szkolna na całym etacie.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna:

pedagog i psycholog zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin.

Dostęp do Internetu:

2 nowoczesne pracownie komputerowe, światłowodowy dostęp do Internetu, bezprzewodowa sieć szkolna.

Internat:

Uczniowie mogą korzystać z internatów przy ulicach: Rzeźniczej, Ułanów, Focha, Grochowej.

Szkoła organizuje dydaktyczne zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe zajęcia sportowe, turystyczne oraz teatru i chóru szkolnego.

Chór szkolny:

„Canticum Canticorum” – chór VIII LO został założony w roku szkolnym 2010/2011 przez chórmistrz Małgorzatę Mazur. Z chórem pracuje również akompaniatorka Barbara Hawling. Chór uświetnia swoimi występami uroczystości szkolne oraz koncertuje z różnorodnym repertuarem w instytucjach kultury, muzeach i kościołach krakowskich. Bierze udział w licznych konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych, gdzie zajmuje czołowe miejsca, np. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chóralny  „Cançó Mediterrània”,   Lloret de Mar – Barcelona 2013, gdzie otrzymał w kategorii Muzyka Sakralna – Złoty Dyplom, w kategorii Muzyka Katalońska – Srebrny Dyplom, w kategorii Folklor – Brązowy Dyplom itd.

Dbając o kształcenie  wokalne młodzieży, rozwój oraz tworzenie dobrej atmosfery chór organizuje wyjazdowe warsztaty wokalne.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ

Stowarzyszenie Absolwentów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie „Ósemka” to prężnie działająca i rozwijająca się organizacja, która została powołana do życia 9 czerwca 2011 roku i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia. Jej celem jest przede wszystkim integracja środowiska absolwenckiego oraz kultywowanie tradycji VIII LO. Działalność Stowarzyszenia skupia się na aktywnym uczestnictwie w życiu szkoły, jego przedstawiciele są obecni na wszystkich ważnych dla Liceum wydarzeniach. Stowarzyszenie jest organizatorem wielu projektów, między innymi szkoleń z zakresu umiejętności miękkich dla posłów na Sejmiku VIII LO oraz Zjazdu i Balu Absolwentów.

Historia:

Z historią VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie zapoznasz się na stronie: https://www.viii-lo.krakow.pl/historia-szkoly/

Mocne strony szkoły:

 • poziom nauczania gwarantujący naszym absolwentom sukces na dalszym etapie kształcenia;
 • wysokie wyniki egzaminów i EWD;
 • ciekawa oferta dydaktyczna;
 • programy autorskie: edukacyjne i wychowawcze oraz ciekawe profile klas;
 • współpraca z uczelniami wyższymi;
 • dobre warunki do nauki: wyposażenie pracowni przedmiotowych;
 • zajęcia dodatkowe umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia;
 • sprawiedliwy system oceniania;
 • doświadczona i kompetentna kadra pedagogiczna;
 • miła i przyjazna atmosfera;
 • życzliwość kadry kierowniczej, nauczycieli.
Ta strona wymaga ciasteczek dla pełnej funkcjonalności. View more
Akceptuj
Odrzuć