Przetwarzanie danych (wizerunku) związane ze świadczeniem usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w celu wykorzystania materiałów: na terenie szkoły, na stronie internetowej szkoły, na szkolnym profilu portali społecznościowych, w tym na niniejszej stronie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, z siedzibą ul. Grzegórzecka 24, 31-531 Kraków, liceum@viii-lo.krakow.pl.

Informujemy, że:

  1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
  2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także ich usunięcia.
  3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub usunięcia danych przez administratora.
  4. Odbiorcą są podmioty świadczące dla nas obsługę techniczną w zakresie ww. mediów.
  5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Wyrażanie zgody jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody spowoduje u administratora obowiązek nieumieszczania wizerunku w zakresie, w którym Państwo nie wyrazili zgody na jego publikację.
  7. Podstawę prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Kornelia Michalska, e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl

Ta strona wymaga ciasteczek dla pełnej funkcjonalności. View more
Akceptuj
Odrzuć