W naszej szkole humaniści spotykają się na zajęciach kółka olimpijskiego, przygotowującego do uczestnictwa w jednej z najtrudniejszych olimpiad przedmiotowych – Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego.

Pracujemy nad przygotowaniem do każdego etapu olimpiady, od pisania kilkunastostronicowej pracy na etap szkolny poprzez konstruowanie rozprawki i interpretacji, rozwiązywanie testów i ćwiczenie umiejętności wypowiedzi ustnej na etap okręgowy, do pisania interpretacji porównawczej na etap centralny.

Myliłby się ten, kto by sądził, że interpretacja tekstu  opiera się na emocjach – z takimi stereotypami niejednokrotnie mierzymy się podczas naszej pracy! Przygotowanie do olimpiady jest intelektualnym wyzwaniem i przygodą, jest niełatwą drogą badawczego odczytywania każdego tropu zapisanego przez autora, jest stawianiem hipotez i poszukiwaniem, zawsze w ramach zapisanego w tekstach literackich znaczenia. Satysfakcja z odkrywania sensów, z myślenia, z odnajdywania kontekstów, staje się dla nas największą nagrodą.

Ale oczywiście niebagatelną korzyścią z naszych zajęć jest – w przypadku sukcesu w OLiJP – zwolnienie z matury podstawowej i rozszerzonej z języka polskiego z wynikiem 100%.

Wśród naszych uczniów w ostatnich kilku latach mieliśmy finalistów – Alicję Szarzyńską i Dominikę Gwóźdź – oraz laureata – Wiktora Magdziarza. Ale nawet jeśli uczestnicy naszych zajęć nie odnieśli tak spektakularnego sukcesu, to koło olimpijskie przygotowało wielu z nich do napisania matury rozszerzonej z języka polskiego na 100%!

Ta strona wymaga ciasteczek dla pełnej funkcjonalności. View more
Akceptuj
Odrzuć