Uczniowie posiadający niżej wymienione dokumenty:

  1. Opinie lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej z adnotacją o możliwości wydłużenia czasu na egzaminie maturalnym
  2. zaświadczenia od lekarza o chorobach przewlekłych (np. cukrzyca, astma, inne)

powinni złożyć je u pedagoga / psychologa szkolnego oraz wypełnić wniosek o zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych: Więcej informacji O MATURZE

 

 

Ta strona wymaga ciasteczek dla pełnej funkcjonalności. View more
Akceptuj
Odrzuć