Kadrę nauczycielską VIII Liceum Ogólnokształcącego stanowią starannie Wybrani-Spośród Wielu-Pedagodzy. Przeprowadzona przez dyrekcję selekcja dotycząca ich zatrudnienia jest oparta na wymagających kryteriach. Fakt ten zapewnia uczniom szkoły wysokie kwalifikacje nauczających, dobrze rozwinięte umiejętności pedagogiczne poparte wieloletnim doświadczeniem. Owo doświadczenie jest szczególnie ważne w budowaniu relacji na linii nauczyciel – uczeń. Poprzez lata praktyki osoby należące do grona pedagogicznego wypracowały metody nauczania przynoszące najlepsze rezultaty, gwarantujące nieprzeciętny poziom wykształcenia absolwentów VIII LO, a przy okazji satysfakcjonujący wynik na egzaminie maturalnym, do którego chcąc niechcąc podejść trzeba. Obycie z zawodem ręczy również za sprzyjające nauce warunki podczas lekcji. Nauczyciele bowiem dobrze wiedzą jak zdopingować uczniów, jak ich zmobilizować, jak osiągnąć wymagane wyniki w przyjaznej atmosferze. To zespół kreatywnych, chętnych do współpracy ludzi, których sumienność i obowiązkowość jest wzorcem dla ich podopiecznych. Ponadto, wiecznie zaangażowani i pogodni wpajają młodzieży hasła kształtujące ich charaktery, budujące ich jako jednostki indywidualne.

Nauczyciele

BIOLOGII – Odkrywają przed uczniami tajemnice świata przyrody, omawiają w sposób fascynujący zagadnienia dotyczące jego budowy. Od niewidocznych gołym okiem mikroorganizmów po mutanty, których dostrzeżenie nie stanowi problemu. Wyjaśniają procesy biologiczne determinujące egzystencję człowieka, dowodząc, iż ludzkie emocje, potrzeby i marzenia są w dużym stopniu uwarunkowane jego budową biologiczną oraz harmonijnym współgraniem poszczególnych układów narządów. Lekcje biologii to zajęcia poszerzające samoświadomość oraz wiedzę o otaczającej rzeczywistości jak również kompendium cennych rad dotyczących zagadnienia: „jak żyć ma człowiek”, których zastosowanie gwarantuje długie i szczęśliwe życie do co najmniej setki.

CHEMII – Rozbijają otaczający świat na cząsteczki i atomy, pozwalając tym samym na dogłębne jego przeanalizowanie, zbadanie. Przeprowadzając liczne doświadczenia (którymi poparte jest każde chemiczne twierdzenie, omawiana właściwość) unaoczniają procesy chemiczne rządzące całym światem, dokładnie ugruntowują wyłożoną wiedzę, gdyż plastyczny obraz doświadczeń na długo pozostaje w pamięci. Nauczyciele ci są niemal jak starożytni wszechmocni bogowie: wyczarowują burzę w szklance wody, sztuczną krew tak popularną w środowisku filmowym, wulkan wybuchem dorównujący Wezuwiuszowi oraz lody stworzone z ciekłego azotu w smaku niczym nie różniące się od tych prawdziwych – a cały seans w ciągu jednej godziny lekcyjnej.

GEOGRAFII – Poszerzają otaczającą rzeczywistość o nowe horyzonty: nieznane wyspy i egzotyczne kraje, o których wcześniej nie miało się pojęcia i mimo iż jest to świat widziany głównie na mapie, to jest on niezwykle zajmujący. Ponadto wykładają również historię dziejów Ziemi i Wszechświata, skłaniają do spekulacji na temat powstania życia oraz tego wszystkiego, co nas otacza, ponieważ jak powszechnie wiadomo– teorii jest wiele. Podczas omawiania atmosfery zanurzają głowy uczniów w chmurach, by po chwili bez uprzedzenia zepchnąć ich poprzez lądy i wody wprost do samego wnętrza Ziemi. Pokazują jak względnym pojęciem jest czas oraz jego wpływ na współczesność, co więcej ukazują rzutowanie ziemskich czynników fizycznych na polityczne zagadnienia związane z naszym globem a także całym układem planetarnym.

HISTORII – Otwierają okna teraźniejszego świata na ten przez większość dawno zapomniany. W barwnych, pobudzających wyobraźnię, inspirujących opisach przywołują minione wydarzenia, od tych najbardziej ważnych dla ludzkości po mniej istotne. Wspólnie z uczniami badają ich przyczyny i skutki, nie wartościując ich jednak w kolorach czarno-białych, gdyż każde zdarzenie i jego motywy są względne. Ponadto ukazują cykliczność występowania niektórych faktów oraz niebezpieczeństwa z tego wniosku wypływające. To profeci przepowiadający na podstawie realiów historycznych ciąg dalszy dziejów ludzkości jak również optymistyczni filozofowie mający dystans do własnych przypuszczeń – jakkolwiek nie byłyby by one trafne.

INFORMATYKI – Zamieniają matową czerń ekranu w feerię barw i paletę dźwięków, otwierając umysły uczniów na zupełnie odmienny od rzeczywistego wirtualny świat, w którym wszystko zdaje się być bardziej nieprawdopodobnym i urokliwszym, w którym można utonąć całą duszą, zatracając całkowitą rachubę czasu i orientację przestrzeni. Przygotowują do przyszłej pracy zaznajamiając z popularnymi programami, będącymi wymaganą podstawą kwalifikacji w większości firm na rynku. Wraz z metodą nauczania przez powtarzanie gwarantują perfekcję ich obsługi, a co za tym idzie łatwość pokonania na tym polu konkurentów o pracę. W celu urozmaicenia lekcji sięgają po inne, wykraczające ponad podstawy programy, mające na celu budowanie elastyczności umysłowej uczniów oraz ich umiejętności odnajdywania się w nowych warunkach.

JĘZYKÓW OBCYCH – Przeprowadzają multum niezawodnych, konstruktywnych ćwiczeń – głównie ukierunkowanych na obycie się z danym językiem oraz kształtowanie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, swobodnego wysławiania się, budowania poprawnej składni gramatycznej. Opanowanie owych zdolności gwarantuje bezproblemowe porozumiewanie się z ludźmi z niemal całego świata. Poszerzają tym samym horyzonty uczniów oraz perspektywy dotyczące ich przyszłości. Dzięki stanowczości, idącej jednak w parze z przyjacielskim nastawieniem, wydobywają i wykorzystują z uczniów cały ich potencjał.

JĘZYKA POLSKIEGO – Ucząc analizy i interpretacji tekstów literackich oraz metod, jakimi należy się posługiwać podczas tych procesów, by wychwycić jak najwięcej informacji charakteryzujących autora i jego światopogląd, odnaleźć treści przez niego zakamuflowane. Sprawiają, że zwykły zlepek kilku, pozornie nic nieznaczących słów staje się nagle kopalnią wiedzy. Wykładając rys historyczny minionych epok ukazują trendy rozwojowe w literaturze oraz ich uwarunkowania, zwracają uwagę na zależność językową od realiów historycznych oraz funkcję stylów wypowiedzi w danej rzeczywistości. W jednej chwili, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki są w stanie zamienić przemilczenie w krzyk, metaforę w jasny i przejrzysty obraz literacki, fantastykę w realizm. Ponadto dbają o ukształtowanie w swoich podopiecznych  właściwego sposobu wysławiania się, gdyż język jakim się człowiek na co dzień posługuje jest odzwierciedleniem jego osobowości oraz poziomu kultury.

MATEMTYKI – To wbrew pozorom nie tylko maszynki ścisłe, stworzone do liczenia określonych zadań, ale również wszechstronnie wykształceni pedagodzy, których umysły posiadają również zabarwienie humanistyczne. Dzięki tej dwoistości potrafią łatwo dostosować wytłumaczenie danej teorii  matematycznej do różnorodnie ukierunkowanych umysłów uczniów. Ponadto wiele z twierdzeń wykładanych na zajęciach ma swoje odzwierciedlenie w życiu. Jak choćby przewrotny fakt rozumienia nut i podstaw muzyki poparty jest gruntowną wiedzą z matematyki.

PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Ze swoich lekcji tworzą niezwykle wartościowy przewodnik po skomplikowanym świecie powszechnie funkcjonujących w kraju instytucji oraz biznesu. Odsłaniają tajemnice procesów zachodzących między obywatelem a państwem, dookreślają jego prawa i obowiązki nie tylko względem szeroko i jakże wzniośle pojętej Ojczyzny, ale też względem tak prozaicznej istoty jaką jest zwierzchnik w pracy. Ponadto uczą rozsądnego gospodarowania własnymi dobrami – nie tylko materialnymi, ale także tymi kryjącymi się w indywidualnych umiejętnościach. Uprzedzają o niebezpieczeństwach pochopnego kierowania własnym życiem w świetle prawa i wskazują sprawdzone drogi wiodące do sukcesu.

EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA – Uelastyczniają umiejętności przeprowadzania różnych działań m.in. ratownictwa medycznego w zależności od panujących w danym miejscu i czasie warunków. Poprzez praktyczne zajęcia oraz ich powtarzalność wyrabiają w uczniach automatyzm, bezwarunkowość odruchów, co niewątpliwie będzie owocowało w przyszłości. Poza tym wspomniane wcześniej ćwiczenia (np. na manekinach, bądź na samych sobie) uatrakcyjniają lekcje, a entuzjastycznie przedstawiane zagadnienia z zakresu działań militarnych, ratownictwa itp. wzbudzają zainteresowanie młodzieży, przenosząc ich myśli do innego świata.

RELIGII – Dbają o wszechstronne wykształcenie uczniów w dziedzinie religii funkcjonujących na świecie. Zaznajamiają z tradycjami poszczególnych jej odłamów oraz kulturą wyznawców. W przeciwieństwie do wykładowców z innych szkół nie stawiają wyznania chrześcijańskiego na piedestale, nie absolutyzują go, nie traktują jako jedyne i właściwe pozwalając podopiecznym na samodzielne obranie stanowiska wobec tego zagadnienia. Poruszając dość kontrowersyjną problematykę na zajęciach wzbudzają nieustanną ciekawość oraz chęć zdobycia wiedzy, często wykraczającej poza ramy programu nauczania. Nierzadko zamieniają lekcję w niezwykle interesujące zajęcia z zakresu psychologii, dostarczając uczniom niesamowitych wrażeń oraz wstrząsających odpowiedzi na temat ich własnego „ja”.

WIEDZY O KULTURZE – Otwierają młodzieńcze oczy na wszystko, co nie zrodziło się determinowane prawami natury, tylko jest efektem działalności ludzi, realizowanym dzięki zdolnościom wyobraźni człowieka do kreowania obiektów o wartościach estetycznych. Wykorzystując całą paletę sposobów oddziaływania na wyobraźnię i wrażliwość uczniów prezentują najsłynniejsze, najpiękniejsze oraz najbardziej godne uwagi dzieła sztuki stanowiące trwałą wartość kultury: od rzeźby, przez malarstwo, po muzykę i architekturę – dotykają każdej z dziedzin twórczych, gdyż sztuka przybiera różne formy artystycznego wyrazu. Ponadto uczą interpretacji omawianych dzieł, docierania do „drugiego dna”, odkrywania ich metaforyki, przesłania. Wszystkie wprowadzone przez nich w życie prezentacje są oparte na szkicu historycznym danej epoki, w myśl zasady: „sztuka jest zwierciadłem czasu”.

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE – Są tłumaczami politycznej rzeczywistości – przekładają chaotyczny, nie do końca zrozumiały dla zwykłych, niezaangażowanych w sprawę ludzi, język, którym operują massmedia oraz „władcy świata” na całkowicie przystępny dla laików. Uzasadniają postępowanie organów władzy oraz warunkujące je motywy, wyjaśniają zdarzenia rozgrywające się na arenie międzynarodowej oraz określają rolę Rzeczypospolitej Polskiej w tym spektaklu. Przygotowują do dojrzałego funkcjonowania w społeczeństwie. Sprawiają, że niezorientowany w świecie polityki człowiek, jest w  stanie się w nim przynajmniej częściowo odnaleźć. Poprzez różnorakie prace grupowe oraz organizowanie mini scenek teatralnych dynamizują tok lekcji, wprowadzając do monotonnej rzeczywistości szkolnej trochę życia.

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE – Uczą życiowej odpowiedzialności, wartości i ideałów – bezpiecznej drogi, którą uczniowie powinni podążać ku dojrzałości by uniknąć wielu czyhających na nich rozczarowań – niezwykle bolesnych w tym wieku.  Z odwagą nieustraszonych poskramiają buzujące w młodzieńczych ciałach hormony oraz jakże naturalny na tym etapie życia bunt wobec świata, przetwarzając je na wewnętrzną siłę i konstruktywne działania. Dążą do osiągnięcia u uczniów samoakceptacji, wewnętrznej harmonii i równowagi oraz umiejętności budowania „zdrowych” związków międzyludzkich.

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – Poprzez systemy różnorodnych ćwiczeń i sportów utrzymują młodzieńcze organizmy w doskonałej formie, tym samym zapewniają całodniowe nieograniczone pokłady energii oraz uśmiech na twarzach uczniów, gdyż jak powszechnie wiadomo porządny wysiłek fizyczny wyzwala w ciele człowieka enzymy szczęścia wywołujące bezgraniczne uczucie radości. Ponadto organizowane (zazwyczaj na świeżym powietrzu) zajęcia przy użyciu rozmaitych – często niekonwencjonalnych – przyrządów  zapewniają wysoki poziom rozrywki, pozwalający na oderwanie się od szkolnej rutyny, będący pewnym rodzajem relaksu.

Ta strona wymaga ciasteczek dla pełnej funkcjonalności. View more
Akceptuj
Odrzuć