Zakończony projekt Erasmus+/eTwinning 2016-2018:

Denke global! / Think globally! / Myśl globalnie!

Działania związane z aktualnym projektem Erasmus+/eTwinning są dokumentowane na platformie eTwinning w TwinSpace naszego projektu. >>>Przejdź do eTwinning (link publiczny)

Lipiec 2018:

Podsumowanie projektu Erasmus+ / eTwinning “Myśl globalnie!”

Bilans projektu

5 podprojektów tematycznych,

ale w międzyczasie jeszcze  jeden – szósty

5 międzynarodowych spotkań projektowych,

ale każde potrójne: wymiana + szkolenie + spotkanie koordynatorów

5 tygodniowych klas międzykulturowych na spotkaniach międzynarodowych,

ale dwuletnia międzykulturowa szkoła w TwinSpace

5 kampanii informacyjnych w społeczności lokalnej,

ale równocześnie w 5 krajach projektu

30 forów dla 6 podprojektów,

ale 134 rozwinięte tematy dyskusyjne

286 artykułów do 6 podprojektów,

ale do tego 343 krótszych komentarzy

22 lekcje w klasach międzykulturowych,

ale do tego po jednej godzinie języka polskiego, szwedzkiego, włoskiego, węgierskiego i dialektu Plattdeutsch

ponad 200 lekcji przeprowadzonych przez uczniów Erasmus+/eTwinning,

ale przeszło 2000 uczestników tych aktywności dydaktycznych

55 stron w publicznym TwinSpace,

ale do tego 273 podstron do przejrzenia

130 uczniów, którzy uczyli się przynajmniej w jednej międzykulturowej klasie,

ale do tego ponad 50 uczniów, którzy budowali dialog międzykulturowy tylko poprzez TwinSpace

31 nauczycieli, którzy odwiedzili przynajmniej jedną szkołę partnerską,

ale do tego jeszcze przeszło 20, którzy pomogli przy projekcie

ponad 700 prac pisemnych uczestników projektu,

ale wszystkie w 2 publikacjach jednego czasopisma uczniowskiego “Miteinander”

20 scenariuszy na temat zagadnień globalnych,

ale wszystkie w jednym przewodniku “Edukacja globalna – jak uczyć?

5 kroków do kompetencji międzykulturowych,

ale jedna wspólna droga

5 szkół partnerskich i 5 szkolnych zespołów,

ale jeden projekt Erasmus+/eTwinning

2 lata intensywnej pracy,

ale doświadczenie na całe życie!

10 mocnych stron projektu

  1. Z biegiem projektu publikowano coraz więcej komentarzy w porównaniu do ilości artykułów. Oznacza to, że nasz dialog międzykulturowy rozwijał się coraz lepiej, a uczestnicy wyciągali z tego coraz więcej korzyści. Nie chodzi przecież o „wrzucanie do worka“ wielu artykułów, lecz o wymianę poglądów, i to osiągnęliśmy.
  2. Wszystkie szkolne zespoły bardzo dobrze przygotowały i przeprowadziły międzynarodowe spotkanie projektowe w swojej szkole, wykorzystując przy tym oceny i wnioski z wcześniejszych spotkań. Tak mogli wszyscy uczestnicy wrócić z zadowoleniem do domu.
  3. Przy występach uczniów i ich wypowiedziach na forum coraz częściej mówiono, a nie czytano. Lepiej powiedzieć coś prostymi zdaniami, krótko i zwięźle, głośno, wyraźnie i powoli niż czytać długi niezrozumiały tekst.
  4. Zachowano kulturowe osobliwości, chociaż w projekcie były określone pewne standardy. I tak przykładowo: w naszej wspólnej wystawie „Różnorodność kulturowa – bogactwem świata” nasz plakaty różniły się pod względem formy (stosunek ilościowy tekst-obraz) i pod względem treści (przedstawione aspekty kultury), co wskazuje na różnice w sposobie rozumowania i postrzegania. To należy traktować jako ubogacenie.
  5. Szczególną wartość podczas naszych spotkań międzynarodowych miały lekcje języka polskiego, szwedzkiego, włoskiego, węgierskiego i dialektu Plattdeutsch. Wszystkie były zrobione w inny sposób. To bardzo mi się podobało, a uczniom i nauczycielom sprawiło ogromną radość.
  6. Idea konkursu podczas międzynarodowego spotkania projektowego rozwinęła się całkiem spontanicznie przyjmując różne formy. Z jednej strony był to test kontrolny i ewaluacja projektu, z drugiej dobra zabawa motywująca do działania.
  7. Aktywności podczas międzynarodowych spotkań projektowych umożliwiały uczestnikom integracje i zawarcie nowych przyjaźni. Niektórzy pielęgnowali dalej te kontakty, spotykali się poza projektem i odwiedzali prywatnie
  8. Scenariusze w drugim roku projektu były dokładniej opracowane i bardziej odpowiadały wspólnie określonym zasadom, dlatego wymagały tylko kilku małych „graficznych“ poprawek i uzupełnień, aby można było włączyć je do naszego przewodnika.
  9. Kampanie informacyjne były najlepszą formą rozpowszechniania rezultatów projektu w społeczności lokalnej, robiły nasz projekt Erasmus+/eTwininng widocznym w szkole i zwiększały ilość uczniów, „uczestniczących“ w naszym projekcie.
  10. Nauczyciele mieli także swój wkład do dialogu międzykulturowego, dyskutując o kompetencjach międzykulturowych i Edukacji Globalnej online i podczas międzynarodowych spotkań projektowych. Tak powstały: nasze Curriculum Kompetencji Międzykulturowych i przewodnik „Edukacja globalna – jak uczyć?“

Maj/czerwiec 2018:

Różnorodność kulturowa Europy

Wystawa plakatów opracowanych przez każdą szkołę partnerską

Maj 2018:

Telekonferencja (25.05.2018)

połączenie on line z wszystkimi szkołami partnerskimi poprzez portal eTwinning – podsumowanie dwuletniej pracy w projekcie, pożegnanie z partnerami


Podprojekt 5 (styczeń – maj 2018):

Różnorodność kulturowa

Marzec 2018:

Spotkanie międzynarodowe w Budapeszcie (Węgry)

Kampania informacyjna 5:

22 maja – Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

DLA DIALOGU I ROZWOJU


Podprojekt 4 (wrzesień 2017 – styczeń 2018):

Kryzys uchodźców w Europie

Październik 2017

Spotkanie międzynarodowe w Asyżu (Włochy)

Kampania informacyjna 4:

18 grudnia – Międzynarodowy Dzień Migrantów


Podprojekt 3 (marzec – czerwiec 2017):

Zmiany klimatu a ochrona środowiska

Październik 2017:

Spotkanie międzynarodowe w Växjö (Szwecja)

Kampania informacyjna 3:

22 kwietnia – Światowy Dzień Matki Ziemi


Podprojekt 2 (styczeń – kwiecień 2017):

Nierówności globalne a zrównoważony rozwój

Styczeń 2017:

Spotkanie międzynarodowe w Buxtehude (Niemcy)

Kampania informacyjna 2:

20 lutego – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej


Podprojekt 1 (wrzesień 2016 – styczeń 2017):

Edukacja a rynek pracy

Październik 2016:

Międzynarodowe spotkanie w Krakowie

Kampania informacyjna 1:

14-20 listopada – Tydzień Edukacji Globalnej

Ta strona wymaga ciasteczek dla pełnej funkcjonalności. View more
Akceptuj
Odrzuć