od 20 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. do godz. 13.00 Składanie dokumentów do VIII LO przez kandydatów z gimnazjów nieobjętych systemem rekrutacji elektronicznej. Kandydaci składają jedynie podanie, jeżeli VIII LO jest szkołą pierwszego wyboru. Wzór podania na stronie www.kuratorium.krakow.pl
 od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 Dostarczenie do VIII LO poświadczonych kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego – dotyczy kandydatów z gimnazjów, które nie są w systemie rekrutacji elektronicznej.
3 lipca 2015 r. godz. 11.00 Ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalikowanych do przyjęcia.
do 7 lipca 2015 r. godz. 15.00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w VIII LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej.
8 lipca 2015 r. godz. 10.00 Ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
list przyjętych do szkoły.
Ta strona wymaga ciasteczek dla pełnej funkcjonalności. View more
Akceptuj
Odrzuć