Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z działalności Rady Rodziców w I semestrze roku szkolnego 2020/2021. Sprawozdanie przedstawia główne działania podejmowane przez Prezydium Rady Rodziców oraz zestawienie poniesionych wydatków.

powstałe w wyniku obrad Okrągłego Stołu w piątek 30 października, w którym wzięli udział przedstawiciele społeczności szkolnej: Dyrekcja, stara i nowa ekipa Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciele Rodziców i Nauczycieli

>>> POWRÓT >>>

Ta strona wymaga ciasteczek dla pełnej funkcjonalności. View more
Akceptuj
Odrzuć