Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z działalności Rady Rodziców w I semestrze roku szkolnego 2020/2021. Sprawozdanie przedstawia główne działania podejmowane przez Prezydium Rady Rodziców oraz zestawienie poniesionych wydatków.

powstałe w wyniku obrad Okrągłego Stołu w piątek 30 października, w którym wzięli udział przedstawiciele społeczności szkolnej: Dyrekcja, stara i nowa ekipa Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciele Rodziców i Nauczycieli

*********************************************************************

Prezydium RadyRodziców 2020/2021

  1. Witold Ekielski – Przewodniczący Rady Rodziców (II d)
  2. Paweł Gołda – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców (II j)
  3. Sławomir Pęczek – Skarbnik Rady Rodziców (III j)
  4. Magdalena Słocińska – Sekretarz Rady Rodziców (II e)
  5. Eoin Kavanagh – członek Rady Rodziców (I g)
  6. Michał Momot – członek Rady Rodziców (I d)
  7. Aleksander Zachuta – członek Rady Rodziców (I c)

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

  1. Marcin Zatorski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (II f)
  2. Agata Pstrusińska – członek Komisji Rewizyjnej (III i)
  3. Marta Sidor – członek Komisji Rewizyjnej (II m)

Preliminarz wydatków na rok szkolny 2020/2021:

L.p. Kategoria wydatków Plan
1. Nagrody, wyróżnienia 5 000,00
2. Organizacja uroczystości (święto Patrona, Dzień Sportu) 4 000,00
3. Dofinansowanie wyjazdów uczniów na konkursy, olimpiady i projekty 2 000,00
4. Dofinansowanie organizacji szkolnych: Samorząd w tym Sejmik, Teatr, Chór 15 000,00
5. Sprzęt wyposażenie i pomoce naukowe 25 600,00
6. Fundusz pieniężny “400 zł dla klasy” 10 400,00
7. Koszty administracyjne w tym bankowe 400,00
8. Ksero materiałów dydaktycznych 10 000,00
9. Rezerwa 5% 3 620,00
Łącznie 76 020,00

Ważne pliki:

>>> Regulamin RR uchwalony 21.09.2020

>>> Wniosek o zakup sprzętu 20.01.2021

>>> Wniosek o dofinansowanie 21.01.2021

>>> Formularz sprawozdania 13.10.2020

Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe. Roczna kwota takiego wsparcia roku szkolnym 2019/2020 od jednego ucznia wynosi 200 zł.

Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców można dokonać na konto bankowe.

Dane konta Rady Rodziców:

56 1240 4719 1111 0010 4474 1139 / Bank PKO S.A. O/Kraków

(w treści przelewu prosimy podać klasę, imię i nazwisko dziecka)

Dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają naszą działalność.

 

KONTAKT:

Witold Ekielski, Przewodniczący RR: tel.: 792 388 082

e-mail: radarodzicow8lo@gmail.com

ZAPRASZAMY również na nasz profil facebook

Ta strona wymaga ciasteczek dla pełnej funkcjonalności. View more
Akceptuj
Odrzuć