11 marca odbył się tradycyjny konkurs wiedzy o patronie szkoły, w którym wystartowały wszystkie klasy III oprócz III k. Zadania wymagały m. in. dobrej znajomości “Wesela”, wiedzy o przyjaciołach Wyspiańskiego; trzeba było zaznaczyć na planie miejsca związane z życiem artysty, rozwiązać krzyżówkę, złożyć witraż… Najwięcej punktów uzyskała reprezentacja klasy III i w składzie: Marek Siwek, Natalia Windak, Katarzyna Golec. II miejsce zajęła trójka z III h: Filip Bułkowski, Marek Wolski, Konrad Włodarczyk, a III miejsce: Tomasz Lepka, Patryk Jaraczewski, Adrian Kurleto z III d. Nagrodą były bardzo dobre i celujące oceny z j. polskiego.
[foldergallery folder=”wp-content/uploads/fotokronika/public_html/2013/03/konk_SW”]

Ta strona wymaga ciasteczek dla pełnej funkcjonalności. View more
Akceptuj
Odrzuć