Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie:

https://krakow.e-omikron.pl/

W systemie rekrutacyjnym kandydaci mogą zapoznać się z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji oraz wypełnić Wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek rekrutacyjny).

Terminarz rekrutacji:

I

W dniach 15 maja – 19 czerwca  2023 roku (do godziny 15.00) można składać wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej naszej szkoły. Muszą to zrobić wszyscy kandydaci, dla których  VIII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru.

Wnioski można składać elektronicznie na adres:

rekrutacja@viii-lo.krakow.pl

Prosimy o przesyłanie na ten adres skanów lub czytelnych fotografii wniosków o przyjęcie do szkoły, zapisanych jako załączniki (wnioski muszą być wcześniej wypełnione w systemie rekrutacyjnym Omikron, a następnie podpisane przez kandydata  oraz  jego rodziców lub prawnych opiekunów). W przypadku zaznaczenia we wniosku dodatkowych kryteriów należy dołączyć stosowny dokument lub oświadczenie.

W temacie wiadomości  e-mail proszę wpisać imię i nazwisko kandydata oraz informację, czego dotyczy, np. wniosek, zapytanie, świadectwo.

II

W dniach 23 czerwca – 10 lipca 2023 roku (do godziny 15.00) należy uzupełnić wniosek o  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Wnioski można składać w szkole w poniedziałki i czwartki w godz. 9.00 – 12.00 lub elektronicznie na adres:

rekrutacja@viii-lo.krakow.pl

Od 23 czerwca do 10 lipca  istnieje także możliwość zmiany przez Kandydata wniosku o przyjęcie, ze względu na zamianę szkół do których kandyduje. Prośbę wraz z konkretną informacją, na czym ta zmiana ma polegać, można przekazać drogą elektroniczną.

III

W dniu 19 lipca 2023 roku  (do godz. 12.00) nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

Wyniki zostaną wywieszone w szkole.

IV

Wszystkich kandydatów, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych, zapraszamy do potwierdzania woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • deklaracje wyboru etyki; religii, wdż
  • oświadczenie o zgodzie lub jej braku na rozpowszechnianie wizerunku
  • dwie podpisane fotografie 30x42mm
  • karta zdrowia

Dokumenty będzie można składać w dniach 20 lipca – 26 lipca 2023 roku :

20 lipca (czwartek) godz. 9.00 – 13.00

25 lipca (wtorek) godz. 10.00 – 12.00

26 lipca (środa) godz. 10.00 – 12.00

V

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych do szkoły nastąpi w dniu 27 lipca  2023 r.  (do godz. 12.00).

Wyniki zostaną wywieszone w szkole.

VI

Rekrutacja uzupełniająca:

  • Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w sposób elektroniczny z wykorzystaniem informatycznego systemu Omikron, dostępnego na stronie: http://krakow.e-omikron.pl, w terminach podanych w załączniku nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 roku.
Ta strona wymaga ciasteczek dla pełnej funkcjonalności. View more
Akceptuj
Odrzuć