Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie:

https://krakow.e-omikron.pl/

W systemie rekrutacyjnym kandydaci mogą zapoznać się z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji oraz wypełnić Wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek rekrutacyjny).

Terminarz rekrutacji:

I

W dniach 13 maja – 4 lipca  2024 roku (do godziny 15.00) można składać wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej naszej szkoły. Muszą to zrobić wszyscy kandydaci, dla których  VIII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru.

Wnioski można składać elektronicznie na adres:

rekrutacja@viii-lo.krakow.pl

Prosimy o przesyłanie na ten adres skanów lub czytelnych fotografii wniosków o przyjęcie do szkoły, zapisanych jako załączniki (wnioski muszą być wcześniej wypełnione w systemie rekrutacyjnym Omikron, a następnie podpisane przez kandydata  oraz  jego rodziców lub prawnych opiekunów). W przypadku zaznaczenia we wniosku dodatkowych kryteriów należy dołączyć stosowny dokument lub oświadczenie.

W temacie wiadomości  e-mail proszę wpisać imię i nazwisko kandydata oraz informację, czego dotyczy, np. wniosek, zapytanie, świadectwo.

II

W dniach 21 czerwca – 4 lipca 2024 roku (do godziny 15.00) należy uzupełnić wniosek o  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Wnioski można składać w szkole w poniedziałki i czwartki w godz. 9.00 – 12.00 lub elektronicznie na adres:

rekrutacja@viii-lo.krakow.pl

Od 23 czerwca do 10 lipca  istnieje także możliwość zmiany przez Kandydata wniosku o przyjęcie, ze względu na zamianę szkół do których kandyduje. Prośbę wraz z konkretną informacją, na czym ta zmiana ma polegać, można przekazać drogą elektroniczną.

III

W dniu 11 lipca 2024 roku  (do godz. 12.00) nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

Wyniki zostaną wywieszone w szkole.

IV

Wszystkich kandydatów, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych, zapraszamy do potwierdzania woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • deklaracje wyboru etyki; religii, wdż
 • oświadczenie o zgodzie lub jej braku na rozpowszechnianie wizerunku
 • dwie podpisane fotografie 30x42mm
 • karta zdrowia

Dokumenty będzie można składać w dniach 11 lipca – 15 lipca 2024 roku :

11 lipca (czwartek) godz. 12.00 – 15.00

12 lipca (piątek) godz. 9.00 – 13.00

15 lipca (poniedziałek) godz. 13.00 – 15.00

V

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych do szkoły nastąpi w dniu 16 lipca  2024 r.  (do godz. 12.00).

Wyniki zostaną wywieszone w szkole.

VI

Rekrutacja uzupełniająca:

Rekrutacja uzupełniająca do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie:

https://krakow.e-omikron.pl/

Kandydaci, którzy nie brali udziału w rekrutacji zasadniczej oraz kandydaci, którzy mają nowe zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty muszą wraz z wnioskiem rekrutacyjnym dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru wymagane załączniki, w szczególności świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu na adres  rekrutacja@viii-lo.krakow.pl

 • Od 17 lipca do 24 lipca  – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły;
 • 30  lipca do  godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • Od 30 lipca do 1 sierpnia do  godz. 15.00– potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

Wszystkich kandydatów, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych, zapraszamy do potwierdzania woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • deklaracje wyboru etyki; religii, wdż
 • oświadczenie o zgodzie lub jej braku na rozpowszechnianie wizerunku
 • dwie podpisane fotografie 30x42mm
 • karta zdrowia
 • 2 sierpnia godz. 12.00 –  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Ta strona wymaga ciasteczek dla pełnej funkcjonalności. View more
Akceptuj
Odrzuć